Své zdraví ovlivňujeme především sami


Lidé mají ve svém podvÄ›domí zakódováno, a Äasto je jim i vÅ¡tÄ›pováno, že za jejich zdravotní potíže může genetika. ČásteÄnÄ› to být pravda může, genetické dispozice se u nÄ›kterých typů onemocnÄ›ní a zdravotních potíží skuteÄnÄ› pÅ™edpokládají. OvÅ¡em hlavní zásluhu na celkovém stavu ÄlovÄ›ka má to, jak se ke svému tÄ›lu chová, zda dodržuje zdravou životosprávu, vÄ›nuje dostatek Äasu pÅ™iměřenému aktivnímu pohybu a rovněž, zda žije ve stavu psychické pohody. Dodržování veÅ¡kerých tÄ›chto zásad s sebou pÅ™ináší vyšší odolnost proti celé Å™adÄ› nemocí a pÅ™ináší i zvýšení celkové obranyschopnosti organismu.

Vše je o pozitivním přístupu k životu

Věřte nám, že až dvÄ› tÅ™etiny svého zdraví a psychické pohody, která je jeho souÄástí, může ÄlovÄ›k ovlivnit sám – vhodnou životosprávou a způsobem života. Jsou vÄ›ci, které k sobÄ› neodmyslitelnÄ› patří. Tak jako k autu náleží garáž a Å™idiÄ, tak k sobÄ› neodmyslitelnÄ› patří tÄ›lo, mysl a duÅ¡e. Vydáte-li se tedy na wellness víkend pro dva, dostane se vám takové péÄe, která nastartuje soulad vaÅ¡eho tÄ›lesného, duÅ¡evního a psychického stavu.

© 2024 Abpd - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress