Příjemná společnost


Také byste chtÄ›li být v takové spoleÄnosti, která je vám nejvíce příjemná? Abych se pÅ™iznala, tak se vůbec nedivím a zní to velmi logicky. Je pÅ™eci úplnÄ› normální, že každý ÄlovÄ›k chce vyrůstat a být v takové spoleÄnosti, kterému je blízká. TÅ™eba když je nÄ›kdo introvert, tak je potom logické, že také chce být mezi lidmi, kteří jsou introverti. A vy zde není možná ptáte, že vlastnÄ› introvert nechci být mezi žádnými ÄlovÄ›kem, nechce být ve skupinÄ› lidí. Tohle je sice pravda, ale ne tak úplnÄ›, protože můj bratr je úplný introvert. A právÄ› vedle sebe má také dva kamarády, kteří jsou také introverti, jednoduÅ¡e vedle sebe sedí a hrají hry na mobilním telefonu anebo hry na poÄítaÄi.

Nerada jsem sama.

Tohle mi vůbec nevadí. JednoduÅ¡e, když je ÄlovÄ›k takový, když ÄlovÄ›k hledá takovou spoleÄnost, která vlastnÄ› nedÄ›lá nic nelegálního anebo nic zakázaného, tak samozÅ™ejmÄ› na tom nevidím vůbec nic Å¡patného. Za to tÅ™eba já jsem opravdu veliký extrovert. Také vyhledávám adrenalinové zážitky, dokonce jsem také s partou lidí skákala bungee jumping a Å™eknu vám, že ale u toho jsem se bála, ale Å™ekla jsem si, že klidnÄ› podruhé bych Å¡la do toho opÄ›t. Baví mÄ› to, i když je to nebezpeÄné, tak mě to stále nÄ›Äím pÅ™itahuje.

Mám ráda veselou spoleÄnost lidi.

A je to právÄ› taková spoleÄnost lidí, která má také ráda adrenalin a dobrodružství. A mnÄ› se tohle právÄ› moc líbí. Řekla jsem si, že tÅ™eba kdybych sehnala nÄ›jakou partu, nÄ›jakou spoleÄnost dalších lidí, kteří by tÅ™eba chtÄ›li stopem jezdit po EvropÄ›, tak bych rozhodnÄ› do toho Å¡la. Já si myslím, že když ÄlovÄ›k má rád nÄ›jakou skupinu lidí anebo tÅ™eba nÄ›jakou spoleÄnost, tak by se vůbec za to nemÄ›l stydÄ›t. Pokud tedy je to v mezích zákona, tohle samozÅ™ejmÄ› chápu. Znám bohužel nÄ›které lidi, kteří dÄ›lají nÄ›jaké vÄ›ci, které jsou nelegální a nezákonné a tohohle se vůbec nechci nikdy zúÄastnit. Tohle se mi nelíbí a nikdy bych to neudÄ›lala. 

Related Posts

© 2024 Abpd - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress